Aktuality

Zlatá cestička od Turčianskych Teplíc po litovské...13. 10. 2017

Klub ROB Medik Martin založil PaedDr. Šimeček Jozef v roku 1998. Od založenia sa v klube venuje rádiovému orientačnému behu. Je to šport, kde pretekári po...

Témy študentskej vedeckej a odbornej činnosti11. 10. 2017

Témy študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2017/2018

Seminár BioMedu10. 10. 2017

Pozývame Vás na seminár BioMedu, ktorý sa bude konať dňa 19.10.2017 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Kompetenčného centra, Malá Hora 4, Martin.

Dekanské voľno10. 10. 2017

V súvislosti so slávnostnou imatrikuláciou udeľuje prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK študentom 1. ročníka JLF UK (výučba v jazyku slovenskom)...

Rektorské voľno10. 10. 2017

V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 31. októbra 2017 (utorok) všetkým študentom...

Možnosti štipendií do zahraničia06. 10. 2017

Pozvánka na seminár Možnosti štipendií do zahraničia, ktorý sa uskutoční 12.10.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Akademickej knižnice (1.poschodie) Novomeského...

Aktuálne problémy v infektológii03. 10. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom: Aktuálne problémy v infektológii, ktorá sa uskutoční 11. 10. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

Imatrikulácia02. 10. 2017

Imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2017/2018 sa bude konať dňa 20. 10. 2017 v Aula Magna JLF UK na Malej Hore 4A nasledovne: Študijný...

4. Svetový deň trombózy25. 09. 2017

Povinná vzdelávacia aktivita v rámci certifikačnej prípravy a špecializačného štúdia

Vedecká odborná schôdza SLM25. 09. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 27. 9. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni Univerzitnej nemocnice Martin, ul. Kollárova 2.