Aktuality

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK16. 05. 2017

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK, konaných dňa 16.5.2017

Úspechy našich študentov na VII. Študentskej vedeckej...16. 05. 2017

Úspechy našich študentov na VII. Študentskej vedeckej konferencii v Ostrave, konanej dňa 11.5.2017.

Dni molekulovej patológie16. 05. 2017

Pozvánka na 13. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii Dni molekulovej patológie, ktoré...

XI. Martinské neonatologické dni16. 05. 2017

Program konferencie XI. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI - NEONATOLÓGIA PRE PRAX, ktorá sa bude konať v dňoch 16. a 17. mája 2017 v priestoroch Auly Magny...

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve16. 05. 2017

Pozvánka na 11. medzinárodná vedeckú konferenciu TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa bude konať 25. 5. 2017 v priestoroch Ústavu...

Výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu...15. 05. 2017

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, PEDIATRIA

Termíny konania štátnej skúšky z predmetu Diplomová práca a...13. 05. 2017

Termíny konania štátnej skúšky z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce pre študijný program všeobecné lekárstvo.

Zájazd do Krakova09. 05. 2017

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov, priateľov a známych jednodňový...

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do AS JLF UK04. 05. 2017

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do AS JLF UK z radov zamestnancov, konaných dňa 16. mája 2017.

Nezáleží kto si, záleží kým budeš02. 05. 2017

Aj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK sú dobráci od kosti. Pridaj sa do registra darcov kostnej drene a pomôž deťom s rakovinou. Dňa 9.5.2017 od 15.00 hod....