Aktuality

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...12. 09. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - OKTÓBER 2017

Zasadnutie VR JLF UK11. 09. 2017

Študent zubného lekárstva JLF UK sa stal víťazom národného...11. 09. 2017

Víťazom národného kola medzinárodnej súťaže GC EUROPE Essentia Academic Excellence Contest sa v školskom roku 2016/2017 stal 24-ročný Filip Planeta, študent 5....

Zápisy pre AR 2017/201831. 08. 2017

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018 na JLF UK v Martine

Vakcinológia a využitie matematického modelovania v...23. 08. 2017

Pozvánka na podujatie VAKCINOLÓGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO MODELOVANIA V EPIDEMIOLÓGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV., ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2017...

Výsledky prijímacieho konania pre magisterské študijné...21. 08. 2017

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...21. 08. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - SEPTEMBER 2017

IX. Haľákove dni15. 08. 2017

Pozvánka na vedeckú konferenciu IX. Haľákove dni, ktorá sa uskutoční 5. - 6. 10. 2017 v Hoteli Turiec v Martine.

Lányiho neurorádiologické dni 201709. 08. 2017

Rádiologická klinika JLF UK a UNM a Slovenská rádiologická spoločnosť Vás pozývajú na Lányiho neurorádiologické dni 2017, ktoré sa uskutočnia 15. – 16....

Obhajoby dizertačných prác08. 07. 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác.