Aktuality

Dni molekulovej patológie20. 01. 2017

Pozvánka na 13. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii Dni molekulovej patológie, ktoré...

Deň otvorených dverí20. 01. 2017

Jesseniova lekárska fakulta Vás pozýva na Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium, ktorý sa uskutoční 3. februára 2017 v Aula Magna Jesseniovej lekárskej...

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore pediatria17. 01. 2017

Oznamenie o obhajobe dizertačnej práce MUDr. Lucii Marušiakovej, v študijnom odbore pediatria, ktorá sa uskutoční 13. februára 2017 o 11.00 hod, (pondelok) v...

Lekársky ples 201717. 01. 2017

Pozvánka na Lekársky ples 2017 (XXII. Medický ples a XVIII. Turčiansky lekársky ples), ktorý sa uskutoční dňa 3. februára 2017 o 19.00 hod., Hotel Turiec.

Nové trendy a perspektívy v histológii17. 01. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Nové trendy a perspektívy v histológii, ktorá sa uskutoční 24. 1. 2017 o 14.00 hod. v praktikárni Ústavu...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov16. 01. 2017

Výberové konanie s termínom uzávierky 6.2.2017

Odborný seminár Divízie Molekulová medicína, BIOMED JLF UK16. 01. 2017

Pozvánka na odborný seminár Divízie Molekulová medicína, BIOMED JLF UK v Martine, ktorý sa uskutoční dňa 19.1. 2017 o 14:00 hod. v prednáškovej miestnosti...

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života12. 01. 2017

Pozvánka na seminár organizovaný Centrom pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Ministerstvom...

Vianočná muška 2016 - výsledky19. 12. 2016

Výsledky IX. ročníka streleckej súťaže študentov a zamestnancov JLF UK VIANOČNÁ „MUŠKA“, ktorá sa konala v termíne 13. - 14. december 2016.

Správy od 1 do 10 z 271