Aktuality

Dni molekulovej patológie23. 02. 2017

Pozvánka na 13. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii Dni molekulovej patológie, ktoré...

Výberové konanie - Zahraničná prázdninová prax22. 02. 2017

Zahraničná prázdninová prax pre študentov 3. - 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF na partnerských lekárskych fakultách: Budapešť, Pécs a Olomouc. Výberové...

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...21. 02. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - MAREC 2017

Aktuálne možnosti štipendií21. 02. 2017

Pozvánka na seminár Aktuálne možnosti štipendií, ktorý sa bude konať 28.2.2017 o 10.00 hod. v Konferenčnej miestnosti Kompetenčného centra Malá Hora 4, Martin.

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov21. 02. 2017

Výberové konanie s termínom uzávierky 9.3.2017

Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita20. 02. 2017

Privítajte začiatok letného semestra s februárovým číslom Našej univerzity, v ktorom ani tentokrát nechýbajú čerstvé informácie o najdôležitejších udalostiach...

Zomrel prof. Juraj Švec, bývalý rektor UK18. 02. 2017

Vo veku 79 rokov zomrel lekár - onkológ, vysokoškolský pedagóg a politik prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., ktorý v rokoch 1991 - 1997 zastával post rektora...

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK15. 02. 2017

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017.

Vedecká odborná schôdza SLM -Intervenčná rádiológia14. 02. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Intervenčná rádiológia, ktorá sa uskutoční 29. 3. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni Univerzitnej...

Seminár Biomedu - Prediagnostika patentového konania13. 02. 2017

Pozvánka na seminár BioMedu, ktorý sa bude konať dňa 2.3. 2017 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Edukačného centra JLF UK, Malá Hora 4B, Martin.

Správy od 1 do 10 z 290