Aktuality

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce19. 09. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Desanky Výbohovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.2 anatómia, histológia a...

Rektorské voľno18. 09. 2017

V súvislosti s konaním podujatia AMOSFEST udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 27. septembra 2017 (streda) od 12.00 hod....

Seminár BioMedu18. 09. 2017

Pozývame Vás na seminár BioMedu, ktorý sa bude konať dňa 21. 9. 2017 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti Kompetenčného centra JLF UK, 1. poschodie, Malá...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov14. 09. 2017

Výberové konania s termínom uzávierky 25. septembra 2017

Otvorený seminár anestéziológov13. 09. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM s názvom Otvorený seminár anestéziológov, ktorá sa uskutoční 20. 9. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni...

Školenie týkajúce sa práce s geneticky modifikovanými...13. 09. 2017

Pozvánka na školenie týkajúce sa práce s geneticky modifikovanými organizmami na pracovisku Martinského centra pre biomedicínu, ktoré sa uskutoční dňa...

Zasadnutie AS JLF UK13. 09. 2017

Zasadnutie AS JLF UK - 2. októbra 2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky Vedeckej rady, Malá Hora 4A, Martin.

Aktivita sústavného vzdelávania v odbore klinická...12. 09. 2017

Klinická imunológia 9. 10. - 11. 10. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...12. 09. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - OKTÓBER 2017

Zasadnutie VR JLF UK11. 09. 2017

Správy od 1 do 10 z 355