Aktuality

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov20. 07. 2017

Výberové konanie s termínom uzávierky 31. júla 2017

Obhajoby dizertačných prác08. 07. 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác.

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2017/201806. 07. 2017

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

7. česko - slovenský kongres otorinolaryngológie a...28. 06. 2017

Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM je spoluorganizátorom 7. ČESKO - SLOVENSKÉHO kongresu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v...

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita27. 06. 2017

Spríjemnite si leto čítaním najnovšieho júnového čísla Našej univerzity, kde opäť nájdete zaujímavé rozhovory, komentáre či správy o aktivitách a úspechoch...

Mamodiagnostika v gynekológii15. 06. 2017

Nový akreditovaný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár

Výstava súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin09. 06. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave Vás pozýva na slávnostné otvorenie „Výstavy súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin“ dňa 15. júna...

Biopsia kože a slizníc07. 06. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 14. 6. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Verejná inauguračná prednáška06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a...

Správy od 1 do 10 z 340