Aktuality

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov22. 06. 2017

Výberové konanie s termínom uzávierky 4. júla 2017

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2017/201819. 06. 2017

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Mamodiagnostika v gynekológii15. 06. 2017

Nový akreditovaný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár

Výstava súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin09. 06. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave Vás pozýva na slávnostné otvorenie „Výstavy súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin“ dňa 15. júna...

Biopsia kože a slizníc07. 06. 2017

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 14. 6. 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Verejná inauguračná prednáška06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce06. 06. 2017

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a...

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...24. 05. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - JÚN 2017

Vyšlo májové číslo časopisu Naša univerzita24. 05. 2017

Najnovšie májové číslo Našej univerzity vám ponúka čerstvé informácie o aktuálnom univerzitnom dianí, oboznámi vás s úspechmi našich študentov a nechýbajú v...

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác v študijnom...18. 05. 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác MUDr. Stanislava KŘIVÁNEKA, MUDr. Jozefa ULIANKA a MUDr. Reného OPŠENÁKA v študijnom programe chirurgia, ktoré sa budú...

Správy od 1 do 10 z 338